Partners


Grenspark Maas-Schwalm-Nette (MSN)

Het Grenspark Maas-Schwalm-Nette is een Duits-Nederlands samenwerkingsverband gelegen tussen Mönchengladbach, Venlo en Roermond. Taken van het Grenspark zijn de acquisitie en coördinatie van grensoverschrijdende projecten op het gebied van natuur en landschap, recreatie en toerisme en voorlichting en educatie. Leden van het Grenspark zijn de 7 Nederlandse gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo en het Duitse Naturpark Schwalm-Nette.
»www.grenspark-msn.nlNaturschutzstation Haus Wildenrath e.V.

Het biologisch station in het district Heinsberg en stad Mönchengladbach. De Naturschutzstationen ofwel de Biologische Stationen steunen en vullen het beheerswerk van de vrijwilligers en de overheid principeel aan. De stations zien zichzelf als verbinding tussen natuurbeschermers en natuurgebruikers (b.v. voor land- en bosbouw). Projecten van het Naturschutzstation Wildenrath zijn onder andere:SBB - Staatsbosbeheer

Al meer dan 100 jaar heeft Staatsbosbeheer natuurterreinen onder zijn hoede. In het verleden was Staatsbosbeheer een onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (thans Econmie, Landbouw en Innovatie) maar sinds 1 januari 1998 is Staatsbosbeheer een zelfstandig bestuursorgaan. Nog steeds worden met LNV, tegenwoordig opgegeaan in EL&I, afspraken gemaalt over beheer, budget en doelstellingen.
Staatsbosbeheer beheerd circa 246.000 hectare, bestaand uit bossen, duinen, heide, uiterwaarden en moerasgebieden. Tot de doelstellingen van Staatsbosbeheer hoort ook de zorg voor verschillende cultuurhistorische elementen. In Nationaal Park De Meinweg beheert Staatsbosbeheer 1600 hectaren.
»www.staatsbosbeheer.nlRegionalforstamt Niederrhein

Regionaal bosbeheer Niederrhein van het Landesbetrieb Wald und Holz NRW omvat een totaal oppervlak van 4.000 km² aan de benedenloop van de Niederrhein. De verantwoordelijkheid beslaat de districten Wesel, Kleve, Neuss en Viersen en de steden Düsseldorf, Krefeld en Mönchengladbach. Het gebied wordt afgedekt door in totaal 23 bosbedrijfregios, waarvan 8 staatbos- en 15 verzorgingsgebieden. Van het totale oppervlak is ca. 62.000 ha met bos beplant. Dit staat voor een aandeel bos in het gebied van het regionale bureau van bosbeheer van 16%, dat duidelijk onder het landelijk gemiddelde van 27% ligt.
»www.wald-und-holz.nrw.deNationaalpark de Meinweg

In Het Nationaal Park De Meinweg zijn verschillende partijen vertegenwoordigd. Je hebt de terrein beherende organisaties. Naast Staatsbosbeheer zijn dat Prorail, die de spoorweg in bezit heeft, de Gemeente Roerdalen en vele particuliere eigenaren.

De organisatiestructuur van het nationaal park komt tot uitdrukking in het overlegorgaan waarin alle partijen van De Meinweg zitting in hebben. Daarnaast bestaan er de werkgroepen ‘Voorlichting, Educatie en Recreatie’ en ‘Natuur Onderzoek en Beheer’. Deze werkgroepen zijn vooral van belang vanwege hun adviserende rol aan het overlegorgaan. Er is een gebruikersgroep waarbinnen diverse belangengroepen (recreatiegroepen, ondernemers, natuurverenigingen) contact hebben met het Nationaal park.
»www.np-demeinweg.nlIVN - Vereniging voor Natuur en milieueducatie

IVN Natuur- en milieueducatie draagt bij aan duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. De organisatie bestaat uit een vereniging van 18.000 leden en een stichting met beroepskrachten, werkzaam vanuit het landelijk bureau en vanuit de provinciale consulentschappen.
Het IVN is vanuit haar missie de logische partner voor milieueducatie. Het IVN verzorgt in opdracht van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de voorlichting, de coördinatie van voorlichting, educatie, recreatie in de nationale parken van Nederland.
»www.ivn.nl


Activiteiten