Nationaalparkregio MeinWeg


Logo van de Nationaalparkregio MeinWegLogo van de Nationaalparkregio MeinWeg

Samenwerken geeft voordeel

Het project Nationaalparkregio MeinWeg is een project gebaseerd op de gemeenschappelijke Nederlands/Duitse geschiedenis en cultuurhistorie van het grensgebied Meinweg, gelegen tussen Roermond, Roerdalen, Wassenberg en Wegberg in de provincie Limburg/Kreis Heinsberg. De kwaliteit van natuur en landschap rondom het Duitse en Nederlandse Meinweggebied wordt verbeterd door natuurontwikkeling en de verbinding van bedreigde leefgebieden (gagelmoerassen, vennen, natte en droge heiden).
De gemeenschappelijke cultuurhistorie, het Nationaalpark de Meinweg en de overige grote natuurgebieden bieden geweldige kansen voor een gezamelijke aanpak op het gebied van duurzame recreatie en toerisme. De vele wandel- en fietsroutes verbinden de hele regio van Roermond via Roerdalen tot Wassenberg en Wegberg en maken de gemeenschappelijke cultuurhistorie voor de bezoekers en bewoners tastbaar. Gidsen met kennis van het gebied aan beide kanten van de grens kunnen de bezoekers hierover informeren en begeleiden.
Door de marketing van het merk Nationaalparkregio MeinWeg zullen nieuwe bezoekersgroepen worden aangesproken.Aanleiding project

Het Congres van Wenen (1814-1815) legde de Nederlands-Duitse grens voor het Meinweggebied vast. Vanaf de Middeleeuwen tot de definitieve verdeling was het gebied in gemeenschappelijk eigendom van 12 Kerkdorpen: Melick, Herkenbosch, Arsbeck, Birgelen, Ophoven, Steinkirchen, Vlodrop, Karken, Herten, Maasniel, Ober- en Niederkrüchten en de steden Roermond en Wassenberg. In 1882 werd het gebied echter verdeeld in verschillende, strookvormige eigendommen, hetgeen thans nog de vorm van het gebied verklaart.
Aan weerzijden van de grens geeft de naam Meinweg deze gemeenschappelijke geschiedenis weer. Grote delen van de (beboste) grensregio zijn in eigendom van gemeenten, de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (incl. NRW-Stiftung) en het Nederlandse Staatsbosbeheer.
Karakteristiek voor het grensgebied is het terrassenlandschap met zijn steile overgangen (tot 50m) en de natuurgebieden die deel uitmaken van het Europese ecologische netwerk NATURA 2000. Dit maakt het Meinweggebied bijzonder aantrekkelijk voor de duurzame recreatie.De samenwerking tussen de in het project betrokken gemeenten en overige partners krijgt hierdoor een sterke drijfveer. De potentie van natuur en landschap aan beide kanten van de grens wordt hierdoor meer benut. Binnen dit project wordt voor het eerst een regulier grensoverschrijdend beheersoverleg ingesteld. Deze verbeterde afstemming leidt tot een effectiever en afgestemd beheer en de realisatie van ecologische verbindingen tussen Nederlandse en Duitse NATURA 2000 gebieden. De ecologische situatie wordt daarmee aanzienlijk verbeterd.
De betrokken gemeenten willen allen de duurzame recreatie versterken. De gemeenschappelijke cultuurgeschiedenis biedt de unieke kans om nieuwe producten te realisieren en te vermarkten, o.a. via een natuur/smaak- en cultuurgeschiedenis route. Voor het eerst wordt in de regio de samenwerking tussen betrokkeb gemeenten, het recreatieve bedrijfsleven, natuurbeheerders, heemkundeverenigingen en aanbieders van streekproducten grensoverschrijdend aangepakt en gestimuleerd. Uniek voor de Nederlandse-Duitse grens is tevens de opleiding van natuur en landschapsgidsen die Nederlandse en Duitse groepen gaan rondleiden. Door de internationale marketing als nationaalparkregio zal een extra aantrekkingskracht op potentiele bezoekers worden uitgeoefend. Deze gemeenschappelijke marketing ontbreekt echter nog. Ook (tweetalige) grensoverschrijdende product-marktcombinaties ontbreken nagenoeg.


Het uiteindelijke doel is het realisieren van een regionale grensoverschrijdende identiteit, die gebaseerd is op de diverse natuur- en cultuurlandschappen binnen deze regio en het karakter van de mensen die hier leven.
De samenwerking over de grens heen zorgt voor een betere en bredere presentatie van de regio. Het presenteren en het verder verbeteren van de mogelijkheden tot recreatief gebruik van de gebieden aan weerszijde van de grens is een verder doel van de samenwerking.
De basis voor het wekken van interesse voor dit waardevol grensgebied ligt in een afgestemde en uitgebreide milieueducatie en voorlichting.


ActiviteitenDownload