MeinWeg Misdaadverhalen "Buren onder elkaar"


cover van de boekjecover van de boekje

Buren onder elkaar – Misdaadverhalen uit de Nationaalparkregio MeinWeg

Onder de titel “Buren onder elkaar” uitgeverij hkl-Verlag, is een boek met misdaadverhalen van Nederlandse en Duitse auteurs uit de Nationaalparkregio MeinWeg verschenen, tevens ook de regio waar de handelingen plaats vinden. Dit is echter het enige gemeenschappelijk kenmerk van de verhalen. De verhalen spelen in verschillende tijden, zijn reëel of fictief en de verschillende schrijfstijlen van de auteurs komen duidelijk naar voren. Voor dit boek hebben de auteurs van weerszijden van de grens als team samengewerkt en hebben het verhaal van hun buur in de eigen taal vertaald of naverteld.

Kurt Lehmkuhl/Helmut Wichlatz (Uitg.): Buren onder elkaar - Misdaadverhalen uit de Meinweg, 2013, ISBN 978-3-9812926-3-3


Activiteiten